вторник, 20 июня 2017 г.

Обласний спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери “Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області”

Запорізька область вже не перший рік є експериментальною з питань впровадження інклюзивного навчання. Ґрунтовна підтримка у вирішенні цього напрямку здійснюється державою: дружина Президента Марина Порошенко, яка опікується інклюзивною освітою в Україні, надає освітянам велике натхнення  в тому, що проект інклюзивної освіти набуде
якісного та швидкого включення у всіх регіонах нашої країни.
В межах реалізації Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту, за сприяння Благодійного Фонду Порошенка, 19 червня був проведений Обласний спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери “Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області”.
У тренінгу взяли участь більше двохсот освітян Запорізької області, які на 1 вересня 2017 року планують відкрити на базі своїх загальноосвітніх закладів класи з інклюзивною формою навчання. Присутніми були директори шкіл, їх заступники, вчителі, логопеди, представники психологічних служб.
Захід складався з двох частин. Перша — пленарне засідання, яке було проведене в тенетах Запорізької обласної державної адміністрації. Освітян привітали та ознайомили із законами, листами та наказами Кабінету Міністрів України з питань інклюзивної освіти компетентні особи в галузі освіти – голова Департаменту освіти і науки ЗОДА Озерова Т.Я.,, заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, загальної середньої та професійної освіти управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Хиврич В.В., начальник відділу планово-економічної роботи, фінансового та документального забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Євтушенко М.С., в.о. Ректора ЗОІППО Гура Т.Є, завідувач кафедри РПЗСЖ, к.пед.наук, доцент Лупінович С.М., старший викладач кафедри РПЗСЖ Волошина Т.А..
Після пленарної частини відбулася друга, практична, частина тренінгу, де вся педагогічна спільнота мала нагоду отримати знання та відпрацювати їх з ведучими практиками Запорізької області в галузі інклюзивного навчання.
Одним із ведучих тренерів заходу стала соціальний педагог КЗ “ЗСЗШІ “Джерело” ЗОР Обухова Наталія Олександрівна, яка разом з колегою з м. Енергодар очолила секцію практичних психологів та соціальних педагогів Запорізької області. Вона представила досвід роботи “Джерела” з теми “Соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами”. Основними питаннями, які було розглянуто, стали: нормативна та законодавча база роботи психологічної служби в галузі інклюзивного навчання, завдання, напрямки діяльності, ведення ділової нормативної документації, алгоритм діяльності соціального педагога, робота інклюзивної команди підтримки, складання та заповнення ІПР, вибір корекційних програм, моніторинг результатів роботи, робота з учнями, батьками та педагогами.
Питання були нагальними та мали великий попит серед учасників тренінгу. Колеги цікавилися також Інтернет-ресурсами, на яких висвітлено роботу Порталу інклюзивної освіти КЗ “ЗСЗШІ “Джерело” ЗОР. Наталія Олександрівна компетентно відповіла на усі питання колег стосовно супроводу учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання, презентувала досвід роботи інклюзивної команди “Джерела”.

По закінченню усі учасники тренінгу отримали сертифікати участі, які особисто вручила керівник заходу, завідувач кафедри РПЗСЖ, к.пед.наук, доцент Лупінович Світлана Миколаївна. Сподіваємося, що отриманий досвід допоможе покращити рівень інклюзивної освіти у школах та суттєво підвищить ефективність навчання дітей з особливими освітніми потребами, сприятиме облаштуванню таких дітей в соціокультурному просторі, допоможе їм у самоідентифікації, самовизначенні та самореалізації з урахування їхньої індивідуальності.

Соціальний педагог,
Обухова Н.О. 

Метод Марії Монтессорі - нові тенденції у педагогіці навчання та інтеграції дитини до життя


     Внутрішня свобода та відповідальність за власний вибір та власне життя - це невід’ємні якості сучасної особистості, які формують не тільки своє найближче середовище, але і мають прямий вплив на становлення вільної країни. Ці якості неможливо сформувати у дорослої людини у повному обсязі, якщо вона з раннього віку буде виховуватися у русі авторитарного тиску. Сучасне життя потребує нового погляду на концепцію виховання, це ми знаходимо у вихованні за системою Монтессорі.
    З 12 по 15 липня у педагогів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» ЗОР була можливість поглибити свої знання у принципах та підходах за цією системою. Збагачувала наші знання Марина Родненок, Монтессорі-терапевт Київського міського центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, старший викладач кафедри ортопедагогіки та реабілітації факультету корекційної педагогіки та психології НПУ ім. Драгоманова. У своїй практиці Марина Родненок дотримується найголовнішого принципу системи Марії Монтессорі: кожна дитина розвивається за власним особистим, абсолютно індивідуальним планом у спеціально підготовленому середовищі. Завданням педагога - є допомога дитині організувати свою діяльність так, щоб творчий потенціал набув свого максимального розвитку.

   Виховання за системою Монтессорі зрощує у дитини відчуття власних бажань, вміння планувати та відповідати за свою діяльність, розуміння необхідності вольових та розумових зусиль за для досягнення результату, та, як наслідок, зростання поваги до себе та до оточуючих. Такі якості людей сприяють формуванню нового суспільства, яке створює своє новітнє майбутнє.пятница, 19 мая 2017 г.

«На шляху до інтеграції інклюзії»: «Джерело» вивчає зарубіжний досвід

«Зробити можливою участь у житті суспільства
 дитини з особливими освітніми потребами …
Одна ідея!...Одне право!...Наш обов’язок!»
Ганс-Дітер Даммерінг

Поширення інклюзивного навчання в Україні, на даний час, спонукає всю педагогічну спільноту до виокремлення ефективних підходів у організації та впровадженні інклюзії у сучасну школу. Важливою складовою такого пошуку є вже набутий досвід європейських країн.  Саме з цією метою до нашого міста прибув Ганс-Дітер Даммерінг, почесний доктор філософії, директор Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Магдебург, Німеччина). На базі Запорізького національного університету доктор Даммерінг провів науково-практичний семінар з теми «Організація системи інклюзивного навчання та супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку: зарубіжний досвід». Учасниками обговорення стали науково-педагогічні працівники ЗНУ, працівники психологічної служби системи освіти, педагогічні працівники ЗНЗ, ДНЗ з інклюзивною формою навчання.
Основними тезисами, які було розглянуто на семінарі стали:   досвід роботи європейських освітніх установ в контексті інклюзивної освіти; напрямки та філософія європейської моделі інклюзивного навчання; концепція інклюзивної освіти в Німеччині; структура, форми і методи роботи     Інтегративного комплексу для дітей "Kinderförderwerk" (Німеччина).

Питання нових концепцій та підходів в освітянській спільноті завжди є актуальним. Формуючи нове освітнє середовище суспільства, педагогіка створює базове підґрунтя нової свідомості, нового способу мислення людства. Саме це впливатиме в подальшому на сприйняття та інтеграцію у суспільне життя людей з особливими потребами, їх усвідомлення себе як невід’ємної та важливої складової суспільства.
Наталія Обухова, соціальний педагог

пятница, 12 мая 2017 г.

Семінар «Розвиток креативності: ресурсний підхід» - поглиблення сучасних знань педагогів "Джерела".

Однією з найважливіших і складних проблем сучасної психологічної науки є проблема творчої обдарованості та креативності.
Сучасність характеризується зростанням ролі знань у всіх сферах життя суспільства. Це вимагає нових підходів до їх усвідомлення, засвоєння і застосування. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є креативна освіта, яку можуть забезпечити лише вчителі з нестандартним творчим мисленням, формуючи або розвиваючи) креативність учнів у сучасній школі.
Дану тематику, з наукової точки зору, було добре розкрито 11 травня  на обласному семінарі для психологів, соціальних педагогів шкіл-інтернатів та методистів освітян з проблеми «Розвиток креативності: ресурсний підхід», який відвідала соціальний педагог школи-інтернату «Джерело» Обухова Н.О. Керівники семінару Чемодурова Ю.М. та Афанасьєва Т.О. (фахівці кафедри психології та соціології освіти при ЗОІППО) засобами презентаційних матеріалів ознайомили слухачів із класичними та сучасними теоріями щодо розуміння креативності. Педагоги отримали вичерпну інформацію  відносно сучасних тенденцій вивчення феномену креативності, умов та методів її реалізації, а також перешкод щодо реалізації креативності у   людини.
Креативна спрямованість сучасного освітнього процесу сприяє розвитку орієнтації особистості дитини в системі навчальних та моральних цінностей, вихованню в учнів самостійності, активності та ініціативи. Використання методів розвитку креативності в учнів є запорукою задоволення потреби в новизні й нестандартних способах розв’язання проблемних завдань; установки на творчість і подолання стереотипних способів та формалізму у вирішенні питань; розвитку креативних вмінь,  адже це є фундаментом формування учня нової сучасної школи.


Соціальний педагог, Обухова Н.О.


среда, 3 мая 2017 г.

Спеціалісти школи-інтернату «Джерело» - учасники семінару Інни Сергієнко з теми «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання»

«Их нельзя изменить, но они пришли в этот мир,
 чтобы изменить нас»
І. Сергієнко, консул «Аутизм Європа»

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Даний термін робить наголос на необхідності додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні особливості.
Спостерігаючи за розвитком таких груп дітей у побуті, соціумі, освітньому просторі, не можна не погодитися з думкою Лева Виготського: «Дитина, розвиток  якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена, ніж її однолітки, а розвинена інакше». Щодо цього факту, реальність полягає в тому, що при спілкуванні з дітьми з психофізичними особливостями частина людей відчуває незручність, дискомфорт, а часом і страх. Основна причина такого ставлення полягає у незнанні того, що таке порушення розвитку, як з ним жити, навчатися, виховуватися, яким чином пристосуватися до соціуму. Всі ці питання є надто актуальними для людей з аутизмом взагалі, а зокрема для дітей-аутистів.
Відносно даної проблематики, 27 квітня в Запорізькому  національному університеті пройшов семінар  Консула "Аутизм Європа" Інни Сергієнко  на тему "Аутизм: діагноз, сенсорна діагностика, навчання".   Організація «Аутизм Європа» – є ведучою європейською асоціацією, котра займається проблемами людей с аутизмом.  Активними слухачами семінару  стали корекційні педагоги, соціальні педагоги, психологи, викладачі вузів,  вчителі запорізьких шкіл, студенти, батьки дітей з діагнозом «аутизм».   Спеціалісти   школи-інтернату «Джерело» (психологічна служба, логопед) також мали змогу торкнутися реалій  забезпечення освітніми послугами дітей з діагнозом «аутизм».
Програма семінару була  спрямована на підготовку спеціалістів в галузі супроводу дітей-аутистів. Під час заходу йшла мова про світовий досвід у діагностиці, корекції розладу спектру аутизму, про стан проблематики аутизму в Запорізькій області.  Даний семінар є важливою низкою у формуванні професійного світогляду спеціалістів, які займаються темою аутизму. Професійний обмін досвідом із ведучими фахівцями сприяє інтеграції наукових знань у  життєвий процес навчання, виховання та соціалізації дітей з аутизмом.

Психологічна служба

 школи-інтернату «Джерело»